Woord vooraf

Over het waarom van isoleren kunnen we kort zijn. Iedereen weet inmiddels dat de natuurlijke energiebronnen niet onuitputtelijk zijn. Iedereen merkt aan z’n portemonnee dat de energieprijzen stijgen. Iedereen weet bovendien dat de energievoorziening in ons land grotendeels afhankelijk is van levering uit politiek minder stabiele landen. Deze situatie – in zekere zin een dwangpositie – noopt tot zuinigheid met energie. Het isoleren van woningen speelt daarbij een belangrijke rol. Immers, de verwarming van woningen en gebouwen is macro-economisch gezien een van de grootste verspillers van energie; het grootste deel van de stookwarmte gaat ongebruikt verloren door onvoldoende isolatie. Energie waarmee alleen de buitenlucht verwarmd wordt, ook al staat het op onze rekening. De oorzaken hiervan worden gevonden in de bouwvorm, constructie en uitvoering – meestal in combinatie. Energiebewuster bouwen dan voorheen is daarom een noodzaak; de overheid stimuleert dat inmiddels dan ook. Blijft natuurlijk het warmteverlies bij woningen en gebouwen uit de achter ons liggende periode. Circa 2,5 miljoen bestaande woningen in ons land zijn gebouwd zonder veel aandacht voor het beperken van stookkosten. Om deze woningen beter te isoleren komen in eerste instantie in aanmerking; het plaatsen van dubbele beglazing, het aanbrengen van tochtdichting en de na-isolatie van gevels. Sinds 1930 is een groot deel van ons woningbestand uitgevoerd met z.g. spouwmuren. De muur is dan opgebouwd uit twee schillen metselwerk met daartussen een spouw. Door het isoleren van deze spouw achteraf met daartoe geschikte materialen kunnen de warmteverliezen van deze gevels sterk worden teruggedrongen. Daarover gaat de informatie op deze pagina’s van de website.

Informatie over spouwmuurisolatie van Knauf Insulation

Scroll to Top