Wij-isoleren: gezamenlijk initiatief isolatiebranche

Samen met de Mineral Wool Association, NVPU, IKOB‐BKB, BouwGarant, VENIN, AF erkende bedrijven en Stichting Garantiefonds Gevelsystemen hebben we maandag 16 juni een folder aangeboden aan minister Stef Blok voor Wonen. Tijdens een werkbezoek in Overijssel konden wij de brochure Wij‐isoleren overhandigen. De brochure en bijbehorende website wij-isoleren.nl geven consumenten en pandeigenaren informatie over enkele belangrijke aspecten van na‐isolatie: wat is de winst, wat kun je isoleren, waarmee en bij wie kun je terecht voor advies of isolatiewerk?

Na‐isolatie is belangrijk voor de Nederlandse doelstellingen op het gebied van CO2‐emissiereductie. Nieuwe huizen worden tegenwoordig goed geïsoleerd opgeleverd en met grootschalige renovatie van het corporatiebezit – twintig jaar lang 300.000 woningen per jaar – kan de CO2‐emissie van de Nederlandse huishoudens volgens het Planbureau voor Leefomgeving in 2050 tot de helft geslonken zijn. Maar bij de woningvoorraad in particuliere handen kan nog flinke winst geboekt worden. Bedrijven en organisaties in de isolatiebranche hebben de handen ineen geslagen en ontwikkelden het initiatief Wij‐isoleren. Met een folder en een website doen we handreikingen aan consumenten/woningbezitters en/of eigenaren/gebruikers van onroerend goed.

Bij de overhandiging toonde minister Blok zich ingenomen met de marktsamenwerking. “Wij vinden het belangrijk dat mensen bewust worden van de mogelijkheden die isolatie van woningen hen biedt. Wij werken daar als overheid ook aan mee door onder meer goedkope Energiebespaarlening mogelijk te maken. Dit goede initiatief draagt bij aan onze ambitie uit het Energieakkoord. Het is een goede zaak dat de markt nu samen eensluidende objectieve informatie aan consumenten aanbiedt over na‐isolatie en veilig gebruik daarvan”, aldus de minister.

Zowel de folder als de website spitsen zich toe op de meest aangebrachte isolatie: tussen muren, onder vloeren, tegen daken en in raamkozijnen. Tevens focussen we in de brochure en op de website op de meest gebruikte materialen: schuimen, wollen, folies en dubbel glas.

Meer info op www.wij-isoleren.nl

Scroll to Top