Wat is PUR-schuim

Hoe wordt het gemaakt en wat zijn de eigenschappen? PUR-schuim wordt gevormd door een chemische reactie van twee afzonderlijke basiscomponenten, een z.g. polyol en een isocyanaat. Beide stoffen zijn vloeibaar en reageren spontaan, wanneer zij bijeen worden gebracht. Bij de reactie, waarbij het polyurethaan wordt gevormd, komt veel warmte vrij. Hiervan maakt men t.b.v. de schuimvorming gebruik: men voegt aan het polyol een “blaasmiddel” toe, dat is een chemisch niet-reactieve vloeistof met een zeer laag kookpunt (beneden 25 °C). Door de warmte gaat dit “blaasmiddel” in het reactiemengsel koken en ontwikkelt gasbellen, die het vloeibare mengsel opblazen, zoals gist brooddeeg doet rijzen. Is dit mengsel eenmaal voldoende vast geworden, dan vindt geen verdere expansie meer plaats: het schuim heet dan “uitgehard”. Het schuim wordt verwerkt met behulp van een speciale tweecomponentenspuit, waarin de beide basiscomponenten vlak voor het verlaten van de spuitmond innig worden gemengd. Het nog vloeibare reactiemengsel wordt door in de voegen geboorde gaten in de spouwruimte gegoten, waar het naar de diepste plaats valt. Van daaruit begint binnen enkele seconden het opschuimen en in 1 â 2 minuten is het schuim uitgehard. Door de “schuimdruk” van het expanderende reactiemengsel wordt het in alle hoeken en holten gedrukt. Het einde van de uitharding gaat gepaard met het openscheuren van de celwanden: het “blaasmiddel” ontwijkt en er blijft een open-cellig schuim achter, dat het “ademen” van het muurwerk niet belet. Het uitgeharde schuim is een stevige massa met een fijne celstructuur. Het bestaat uit koolstof, waterstof, zuurstof en stikstof. Het kenmerk is de sterke hechting aan tal van materialen, dus ook aan metselwerk. Het verse schuim is binnen enkele uren vrij van geur en verweekt niet door inwerking van warmte. Het wordt niet aangetast wanneer het in aanraking komt met bouwhout dat met verduurzamingsmiddelen is behandeld. Leidingen van hard PVC of polyetheen worden niet door het schuim aangetast, evenmin als kabelmantels van weekgemaakt PVC of rubber. Wel kunnen polystyreenschuimplaten als gevolg van de reactiewarmte van het schuimmengsel verweken of deformeren.PUR-schuim is niet corrosief tegenover metalen (spouwankers) en vormt geen voedingsbodem voor zwammen of schimmels.
Scroll to Top