Vloerisolatie

Vloeren van slecht geïsoleerde woningen voelen vaak koud aan. Om ons daartegen te wapenen trekken we dikke sokken en warme pantof­fels aan en leggen we bij voorkeur een zo dik mogelijk tapijt op de grond. Dat voelt in ieder geval een stuk beter, maar… het warmte­verlies wordt er niet minder door! Isolatie van de vloer is daarom een niet te onderschatten onderdeel van het totale isolatie­pakket van de woning. Het isoleert de woning letter­lijk van de meestal vrij vochtige kruip­ruimte. Zo snijdt het mes aan twee kanten; de vloer is goed geïsoleerd en voelt, ook zonder dikke sokken, een stuk behaag­lijker aan.Voor het isoleren van de vloer komen ver­schil­lende methodes in aanmerking.

Sprayen met polyurethaanschuim

Eén wel erg efficiënte methode is die waarbij, vanuit de kruip­ruimte, de gehele onderkant van de vloer voorzien wordt van een dikke warmte-isolerende laag van polyure­thaan­schuim. Dit milieu­vriendelijk schuim (CFK-vrij) heeft behalve een zeer goede isolatie­waarde ook nog een andere gunstige eigen­schap. De voch­tig­heid in huis wordt positief beïnvloed omdat de vochtige lucht uit de kruip­ruimte niet langer in de woonruimtes kan binnen­dringen. Tegelijker­tijd wordt een eind gemaakt aan alle narigheid in de door­gaans natte meter­kast omdat alle leidingen die door de vloeren steken rondom worden afge­dicht met het polyure­thaan­schuim. Behalve de vocht­problemen behoren dan ook de nare, uit de kruip­ruimte afkom­stige, luchtjes tot het verleden.

Scroll to Top