Vezelvormige materialen

“Vezels” worden gedefinieerd als dunne, draadvormige deeltjes met in verhouding tot hun lengte een zeer geringe diameter. Er bestaan vezels van dierlijke herkomst (haar) en plantaardige vezels zoals katoen en kapok. Verder zijn er synthetische vezels (meestal aangeduid met hun handelsnaam; nylon, orlon, dralon etc.). Tenslotte bestaan er vezels van minerale samenstelling zoals steenwol-, glaswol- en slakkenwolvezels.

Voor spouwmuurvulling worden uitsluitend minerale vezels toegepast. Deze vezels worden in de vorm van “vlokken” in de spouw gebracht. In ons geval wordt de vlok gevormd uit min of meer kluwenvormig ineengestrengelde minerale vezels.

Net als bij de schuimstoffen berust de isolerende werking van vezelvormige materialen op de aanwezigheid van stilstaande lucht, die als het ware door een dicht vezelpakket wordt vastgehouden. Net zoals de vacht van een schaap, een bontjas of een wollen deken de warmte vasthouden. Bij spouwmuurisolaties worden steenwolvlokken en glaswolvlokken toegepast. Aangezien op de bouwplaats niet gemengd hoeft te worden, gaat het hier dus om isolatietechnieken met “kant-en-klaar” producten.
Scroll to Top