Subidieregeling 2021 nog niet duidelijk

Er wordt aan de nieuwe regeling gewerkt maar daar wordt weinig over gecommuniceerd. Ook NVDE en TechniekNL geven aan dat zij ook al enige tijd een radiostilte ervaren. Dat er subsidie komt in 2021 staat overigens niet ter discussie. Er is een zeer sterk vermoeden dat de tijdelijke verhoging van de subsidie ook echt tijdelijk is (was), oftewel uitvoeren en subsidieaanvraag indienen voor 31-12.

Navraag bij Binnenlandse Zaken leert het navolgende:

BZK kan nu nog niet meer zeggen over de vormgeving van de subsidieregeling voor isolatie vanaf 2021. Wat wel zeker is, is dat isolatiesubsidie via de ISDE-regeling van EZK gaat lopen.
Belangrijk is het antwoord op de vraag hoeveel geld er door minister Ollongren beschikbaar wordt gesteld. En dat antwoord is er nog niet. Er is nu een werkgroep aan de slag met de verdere uitwerking van de regeling en de regelingstekst. De verwachting is dat deze regelingstekst in november gepubliceerd zal worden in de Staatscourant.

Daarnaast is er recent een motie aangenomen in de Tweede Kamer over een Nationaal Isolatieprogramma. We hadden het er al eerder over. Hoe dat er uit gaat zien is nog onbekend. Daaraan wordt binnen BZK ook gewerkt. BZK is van plan om daarover binnenkort af te stemmen met een aantal stakeholders, waaronder VENIN.

Dat dit niet het antwoord is waar men op zit te wachten weet ik.

Conclusie: (Wat we allang wisten en al heel vaak in Den Haag hebben gemeld.) Vooral de veranderingen bij subsidieregelingen (incl. dat de subsidiepot uitgeput kan raken) zijn negatief voor de markt.

Scroll to Top