Spouw­muur­isolatie

Door het aanbrengen van spouwmuurisolatie wordt het energieverlies door de muur al direct tot minder dan de helft gereduceerd. Bestaande spouwmuren kunnen worden geïsoleerd met de volgende materialen:

Kunststofschuimen
UFschuim
Polystyreenschuimparels
Polyurethaanschuim

Minerale materialen
Steenwolvlokken
Glaswolvlokken
Perlitekorrels.

Omdat het vullen van bestaande spouwmuren pas in de zeventiger jaren een grote vlucht nam waren er aanvankelijk nogal wat weerstanden te overwinnen. ‘De spouwmuur is niet voor niets ontwikkeld’ was een veel gehoord argument om hem maar leeg en dus slecht isolerend te laten. Vochtproblemen die optraden na het isoleren van een spouw­muur werden dan ook niet zelden geweten aan het vullen van de spouw, terwijl er in wer­kelijk­heid heel andere oorzaken voor de klachten waren. Gelukkig weten inmiddels de bewoners van meer dan anderhalf miljoen woningen, waarbij de spouwmuren zijn nageïsoleerd, dat de meeste van die verhalen op fabeltjes berusten. Dat neemt niet weg dat men wel goed moet opletten voordat men overgaat tot het vullen van de spouw. De gevel moet in een goede conditie verkeren; het voegwerk moet bijvoorbeeld nog van goede kwaliteit zijn en als er al vochtproblemen in de woning zijn moeten die eerst worden opge­lost.Het is dan ook van groot belang dat het bedrijf dat de spouwmuren komt vullen een gedegen advies geeft of er eerst andere maatregelen moeten worden getroffen.

Het isolatiemateriaal wordt met speciale apparatuur in de holle spouw­ruimte aangebracht. Daarvoor worden in de buitenwand, op de kruising van een horizontale en een verticale voeg, gaatjes geboord. Alles gebeurt dus van buitenaf; doeltreffend en vrijwel zonder overlast voor de bewoners.

Scroll to Top