Nog heel veel isolatiewerk om Energie-akkoord te halen!

Het actualiteitenprogramma Nieuwsuur heeft een reportage gemaakt over het beleid van de overheid versus de gewenste CO2-reductie. Een drastische CO2-reductie is noodzakelijk om de afspraken uit het in 2013 getekende Energie akkoord te halen. Daarvoor moeten in 2020 aanzienlijke stappen zijn gemaakt, die met het huidige overheidsbeleid nooit gehaald zullen worden. 

Het isoleren van woningen draagt ook bij aan de CO2-reductie, evenals bijvoorbeeld het gebruik van windmolens en het opwekken  van energie via zonnepanelen. De redactie van Nieuwsuur nam daarom contact op met VENIN, die als landelijke organisatie van na-isolatiebedrijven precies weet welke effecten tijdelijke subsidies hebben: “Hoe goedbedoeld ook, de subsidies hebben een behoorlijk marktverstorend effect”, gaf voorzitter Rob van Boxtel aan. “Wanneer er subsidie wordt gegeven aan woningeigenaren krijgen we de enorme stroom aan aanvragen niet allemaal verwerkt. Stopt de subsidie, dan worden opdrachten gecanceld.

Er moeten nog heel veel woningen worden voorzien van isolatie. Als de afspraken uit het Energie-akkoord moeten worden gehaald, heeft de na-isolatiesector heel veel extra werknemers nodig om die klus te kunnen klaren. Daarvoor is echter ander overheidsbeleid nodig, dan de afgelopen jaren is gevoerd.

Goed geïsoleerde woningen verbruiken vaak minder dan de helft van de energie dan huizen die niet geïsoleerd zijn. Daarnaast wordt het wooncomfort door isolatie verhoogd.

Lees verder  met welke materialen er kan worden gewerkt om woningen te isoleren en de CO2-redactie te verlagen.

Bekijk de uitzending van Nieuwsuur over het overheidsbeleid en de te nemen maatregelen om het Energie-akkoord te halen.

Scroll to Top