Mogelijke gezondheidsklachten


13 juni 2013:
Introductie website Kennisplatform Gespoten PURschuim
www.gespotenpurschuim.nl.

Dat de branche de zaken rond de (vermeende) klachten rond gespoten PUR serieus neemt blijkt door de oprichting van het Kennisplatform Gespoten PURschuim. Bij de oprichting was VENIN nauw betrokken. Op 13 juni introduceerde dit kennisplatform haar website waarop uitgebreide informatie over gespoten PUR-schuim wordt gegeven. In dit Platform zijn alle specialisten op het gebied van gespoten PURschuim vertegenwoordigd. Gezien de kennis die aldaar aanwezig is het niet meer dan logisch dat VENIN zich vanaf heden voor vragen en opmerkingen verwijst naar dit platform / deze website.

Overige VENIN documenten

Persbericht resultaten TNO-onderzoek d.d. 30 augustus 2013

Media Statement: gespoten PURschuim in kruipruimtes kan veilig worden toegepast d.d. 30 augustus 2013

Informatie voor bewoners en eigenaren d.d. 22 maart 2013

Informatie voor de zakelijke markt d.d. 21 maart 2013

Persbericht:_gespoten PURschuim d.d. 22 februari 2013

Mogelijke_gezondheidsklachten_ontstaan_door_de_toepassing_van_polyurethaanschuim (PUR) d.d. 25 juli 2012