Kamervragen Klaver en Segers

De heren Klaver en Segers, u allen welbekend, hebben kamervragen gesteld. Klik hier voor de vragen. Deze vragen hebben bij enkele ambtenaren die bij de SEEH regeling betrokken zijn wel enige onrust veroorzaakt.

Zij dienen namelijk ook op de fraudegevoeligheid te letten en dat er zo min mogelijk een “free-rider-effect” ontstaat. En dan is “eenvoudiger” niet altijd even handig. Het verzoek staat ook haaks op het streven van VENIN waarin we er voor pleiten dat alleen werkzaamheden worden gesubsidieerd die uitgevoerd zijn door gecertificeerde bedrijven. Ook beter voor kwaliteit die de particulier dan koopt.

In de kamerbrief van minister Ollongren antwoordt ze:

Ik zal uw Kamer daarover voor de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeren. Een dergelijk programma sluit goed aan op mijn inzet voor de komende periode en op de Renovation Wave uit de Europese Green Deal.
 

Dat gaat op 9 november gebeuren.

De Vereniging Nederlandse gemeenten adviseerde de minister overigens:
“Losse subsidies aan particulieren maken de wijkaanpak, die véél goedkoper is door de schaalvoordelen, onmogelijk.”

Opa vertelt: Ehhh Nationaal Isolatieprogramma. Waar ken ik dat van? O ja. Dat hadden we ook in 1973. Oliecrisis… Den Uyl… weet u nog?

Scroll to Top