PS-schuimparels


Hoe worden zij gemaakt en wat zijn de eigenschappen?

PS is de afkorting van polystyreen. Polystyreen is een polymeer-materiaal, bestaande uit koolstof en waterstof. Van polystyreen worden op grote schaal gebruiksartikelen van uiteenlopende aard vervaardigd. We kennen polystyreen ook in de vorm van schuim, bijvoorbeeld voor isolatieplaten. In de volksmond spreekt men dan van "piepschuim".

Om polystyreen de vorm van schuimparels te geven, wordt tijdens het polymerisatieproces een "blaasmiddel" in het materiaal gebracht, meestal pentaan, een niet-reactieve vloeistof met een kookpunt dat beneden het verwekingspunt van polystyreen ligt (75° C). Wanneer de, het blaasmiddel bevattende, polystyreenkorrels later op 90° C of 100° C worden verhit, bijvoorbeeld door blootstelling aan stoom, gaat het blaasmiddel koken en de gasdruk zorgt ervoor dat de verweekte PS-korrels opschuimen tot ongeveer het 50-voudige van hun oorspronkelijke volume. De aldus verkregen, nagenoeg ronde schuimparels zijn zeer licht: zij bevatten de stilstaande lucht die zo essentieel is voor het verkrijgen van goede isolatie-eigenschappen.
Voor spouwmuurisolatie worden parels met een diameter van maximaal 5 mm gebruikt.

Met speciale apparatuur worden de parels via een pistool door een luchtstroom in de spouw geblazen, terwijl in het pistool gelijktijdig een bindmiddel verstoven wordt, dat de parels omhult.
Het bindmiddel (op waterbasis) heeft een zodanige samenstelling dat het de PS-schuimparels niet aantast. De bij het drogen van het bindmiddel vrijkomende vluchtige bestanddelen hebben geen invloed op mens en dier. Na droging zijn de schuimparels op de plaatsen waar zij elkaar raken, door het bindmiddel als het ware vastgelijmd. Zodoende ontstaat in de spouwruimte een gebonden massa die niet lostrilt of inklinkt, en in geval van een verbouwing niet uit de spouw loopt.

PS-schuimparels in gebonden vorm zijn niet-corrosief tegenover metalen. Leidingen van hard PVC of polyetheen worden evenmin aangetast. Contact met verduurzaamd bouwhout levert geen problemen op, behalve wanneer het verduurzamingsmiddel van het hout een oplosmiddel, bijvoorbeeld pentachloorfenol, bevat dat nog niet voldoende gelegenheid heeft gehad om te verdampen (nieuwbouw). In dit geval is aan een voorafgaande droogperiode van enkele weken te denken.
Voorts zijn de gebonden PS-schuimparels bestand tegen aantasting door schimmels of zwammen en volledig doorlaatbaar voor waterdamp, zodat het muurwerk kan blijven "ademen", zonder gevaar voor verstikking van bijvoorbeeld kozijnhout.
Gezien het thermoplastische karakter kunnen de PS-schuimparels bij inwerking van temperaturen boven 75° C à 80° C verweken.