Geschillen­regeling

De VENIN (Vereniging van Erkende Na-Isolatiebedrijven in Nederland) vindt het belangrijk dat particulieren en isolatiebedrijven een geschil op een goede, eerlijke, deskundige en betaalbare wijze kunnen beslechten. Daarom heeft de VENIN een aantal jaren geleden haar geschillenregeling geïntroduceerd. De regeling is bedoeld voor particulieren en VVE’s (Vereniging van Eigenaren) die een geschil hebben met een bij VENIN aangesloten uitvoerend isolatiebedrijf.

Uiteraard dient voordat het geschil wordt ingebracht de klacht eerst bij het isolatiebedrijf te zijn aangekaart. Pas als de partijen er daarna niet uitkomen kan het geschil worden aangedragen.

Hoe de geschillenregeling exact werkt staat in het geschillenreglement dat u hier kunt downloaden. Hierna volgt een verkorte beschrijving hoe e.e.a. in zijn werk gaat.

Een geschil moet schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de Geschillencommissie volgens de voorwaarden die in het geschillenreglement zijn vastgelegd. Hier kunt u het aanmeldformulier downloaden.

Particulieren en VVE’s die een geschil aandragen dienen klachtengeld te betalen van 150 euro inclusief BTW.

Partijen kunnen hun argumenten schriftelijk aan de commissie kenbaar maken. De eiser geeft zijn weergave op het geschil. Hierop kan het isolatiebedrijf schriftelijk reageren.

Afhankelijk van de aard van het geschil kan de Geschillencommissie, op kosten van (een van de) partijen, een deskundigenonderzoek laten uitvoeren. De overige kosten voor het behandelen van de geschillen (w.o. kosten leden geschillen­commissie en ondersteunende diensten) zijn voor rekening van de VENIN.

Ten hoogste drie maanden nadat partijen hun argumenten schriftelijk aan de commissie hebben gegeven, zal de Geschillencommissie samenkomen in Veenendaal. Hiervoor zal de Geschillen­commissie een datum eenzijdig vastleggen. Partijen kunnen op deze zitting hun mening aan de commissie kenbaar maken.

Als de klager(s) door de Geschillencommissie in overgrote mate in het gelijk worden gesteld, krijgen zij het klachtengeld terug.

Binnen redelijke termijn na de zitting zal de commissie schrif­telijk uitspraak doen. Voor het isolatiebedrijf is de uitspraak bindend.

Als de particulier of VVE zich niet kan verenigen met de uitspraak, kan deze alsnog de gang naar de rechter maken (Artikel 7:904 lid 1 BW).

Per zitting wordt een Geschillen­commissie samengesteld die bestaat uit drie personen onder voorzitterschap van:

Gert van Gorcom
Hij is sinds 1996 advocaat in Utrecht en Veenendaal. Gespecialiseerd in Civiel recht met name in bouwrecht en is tevens lid Bezwaarschriftencommissie Almere.

Voor de samenstelling van de overige twee leden van de commissie wordt in overleg met de voorzitter van de geschillencommissie een keuze gemaakt uit onderstaande 3 personen:

Harry Nieman
Voormalig directeur van Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.

Rene Hagenouw
Werkzaam bij SKG-IKOB B.V.

Adnan Bektešević
Werkzaam bij Insula Certificatie

Hoe de geschillenregeling exact werkt staat in het geschillen­reglement.

Hieronder kunt u het aanmeldformulier downloaden.

Scroll to Top