Geschillen­regeling

De VENIN (Vereniging van Erkende Na-Isolatiebedrijven in Nederland) vindt het belangrijk dat particulieren en isolatiebedrijven een geschil op een goede, eerlijke, deskundige en betaalbare wijze kunnen beslechten. Daarom heeft de VENIN 1 juli haar geschillenregeling geïntroduceerd. De regeling is bedoeld voor particulieren en VVE’s (Vereniging van Eigenaren) die een geschil hebben met een bij de VENIN aangesloten isolatiebedrijf.

Uiteraard dient voordat het geschil wordt ingebracht de klacht eerst bij het isolatiebedrijf te zijn aangekaart. Pas als de partijen er daarna niet uitkomen kan het geschil worden aangedragen.

Particulieren en VVE’s die een geschil willen aandragen dienen klachtengeld te betalen van 150 euro inclusief BTW. Afhankelijk van de aard van het geschil kan de Geschillen­commissie, op kosten van (een van de) partijen, een deskundigenonderzoek laten uitvoeren. De overige kosten voor het behandelen van de geschillen (w.o. kosten leden geschillen­commissie en ondersteunende diensten) zijn voor rekening van de VENIN. Als de klager(s) door de Geschillen­commissie in overgrote mate in het gelijk worden gesteld, krijgen zij het klachtengeld terug. Een geschil moet schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de Geschillen­commissie. Dit moet gebeuren volgens voorwaarden die in het geschillenreglement zijn vastgelegd. Ten hoogste na drie maanden nadat partijen hun argumenten schriftelijk aan de commissie hebben gegeven, zal de Geschillen­commissie samenkomen in Veenendaal. Hiervoor zal de Geschillen­commissie een datum eenzijdig vastleggen. Partijen kunnen op deze zitting hun mening aan de commissie kenbaar maken.

Binnen redelijke termijn na de zitting zal de commissie schriftelijk uitspraak doen. Voor het isolatiebedrijf is de uitspraak bindend. Als de particulier of VVE zich niet kan verenigen met de uitspraak, kan deze alsnog de gang naar de rechter maken (Artikel 7:904 lid 1 BW). Hoe de geschillenregeling exact werkt staat in het geschillenreglement dat u hier kunt downloaden.

Geschillencommissie

De Geschillencommissie bestaat uit drie personen:

Gert van Gorcom (voorzitter): sinds 1996 advocaat in Utrecht en Veenendaal. Gespecialiseerd in Civiel recht met name in bouwrecht tevens lid Bezwaarschriftencommissie Almere.

Adnan Bektešević van Insula Certificatie

Harry Nieman, van Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.

Scroll to Top