Disclaimer

Venin verleent u toegang tot www.venin.nl en publiceert hier ter informatie o.a. teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Venin behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de gegeven informatie op deze website.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s die u bekijkt. Door deze te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

De content is door Venin met de grootst mogelijk zorg samengesteld, doch, Venin aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Venin is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Venin nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten van Venin.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk bij Venin te worden verzocht.

Scroll to Top