Dakisolatie

Door een ongeïsoleerd dak gaat een niet onaanzienlijke hoeveelheid warmte verloren. Gelukkig zijn er tegenwoordig uitstekende technieken om bestaande dakconstructies goed te isoleren. Welke het best geschikt is voor een specifieke situatie hangt uiteraard af van het soort dak (plat of hellend) en van eventueel reeds uitgevoerde isolatiemaatregelen.

Platte daken

Bij platte daken is het absoluut noodzakelijk om aan de bovenzijde (dus buiten) te isoleren. Er zijn maar weinig leden van VENIN die hierin zijn gespecialiseerd. Wij verwijzen u naar www.dakmerk.nl.

Hellende daken isoleren aan de binnenzijde

Hellende daken (vrijwel altijd schuine daken afgewerkt met dakpannen) zijn aan binnen en buitenzijde te isoleren. Vaak wordt het isolatiemateriaal (aan de binnenkant) tegen het dakbeschot aangebracht. Hierbij kan een grotere isolatiedikte worden bereikt, maar het heeft als nadeel dat het ingrijpend kan zijn, zeker als het om een ruimte gaat die bijvoorbeeld als slaapkamer in gebruik is. Denk daarbij aan het aftimmeren, schilderen en verplaatsen van electra.

Hellende daken isoleren aan de buitenzijde

In bepaalde situaties kan men de dakspouw, de ruimte tussen de dakpannen en het dakbeschot, met isolatiemateriaal vullen. De overlast die hierdoor ontstaat voor de bewoners is minimaal en ook dunne isolatielagen leveren al zeer snel grote besparingen op.

Vlieringisolatie

Soms is het ook mogelijk om niet het dak maar de ruimte tussen de bovenste verdieping en het dak zelf te isoleren van de verblijfs­ruimtes. Dat is bijvoorbeeld het geval bij niet begaanbare vlieringen. In dat geval worden isolatieplaten op de vlieringvloer aangebracht of wordt isolatiemateriaal in de vorm van losse vlokken/los materiaal op de vliering aangebracht.

Het zal duidelijk zijn dat het uitvoeren van al deze isolatiemaatregelen vakwerk is. Alleen het vakkundige isolatiebedrijf is bekend met de mogelijkheden voor het isoleren van de verschillende dakconstructies. Hij kent de mogelijkheden maar ook de valkuilen en zal zorgen dat gekozen wordt voor een isolatiemethode die geen gevaar oplevert voor aantasting van de constructie.

Scroll to Top