Certificatie

VENIN hecht groot belang aan de kwaliteit van haar leden. VENIN ziet dan ook toe dat zij de werkzaamheden op een correcte wijze uitvoeren en daarbij de juiste isolatiematerialen goed aanbrengen. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld. VENIN schakelt onafhankelijk instituten in die steekproefsgewijs de werkzaamheden en de toegepaste isolatie materialen controleren op grond van die richtlijnen. De resultaten daarvan worden aan VENIN gerapporteerd. Hierdoor wordt de kwaliteit continue op hoog niveau gehouden en kan op tijd ingegrepen worden indien dat noodzakelijk blijkt.

De door Venin erkende certificeringsbureaus zijn:

Scroll to Top