Bedrijven

De kwaliteit van het na-isoleren wordt bepaald door het vakmanschap van de uitvoerende bedrijven. Leden van VENIN die Spouwmuurisolatie, Vloerisolatie, Buitengevelisolatie, Bodemisolatie of Dakspouwisolatie uitvoeren dienen daarvoor minstens één jaar gecertificeerd te zijn door een door VENIN erkende certificerende instelling *). Leden van de VENIN worden door deze instellingen regelmatig gecontroleerd op de materialen die ze gebruiken en de nauwkeurigheid waarmee ze de isolatie werkzaamheden uitvoeren.

*) VENIN erkent SKG-IKOB en Insula Certificatie. Dit zijn onafhankelijke certificerende instellingen die steekproefsgewijs de isolatiewerkzaamheden en de daarbij gebruikte isolatie materialen controleert. De eisen waaraan de bedrijven en materialen moeten voldoen zijn vastgelegd in URL’s en BRL’s. VENIN ziet er op toe dat deze regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangescherpt worden.

Bij negatieve beoordelingen maken de bedrijven kans hun erkenning als VENIN-lid kwijt te raken. Omdat zij daar juist zo trots op zijn zullen ze er alles aan doen om dat te vermijden. Opdrachtgevers doen er dan ook verstandig aan hun na-isolatiewerkzaamheden te laten uitvoeren door VENIN-leden.

Garantiebepalingen VENIN goedgekeurd op haar ledenvergadering van 2 juli 2019.
Dit zijn de minimum garantie-eisen waaraan uitvoerende leden van VENIN dienen te voldoen.

Bij goed werk hoort een goede garantie, op uitvoering en materialen.

Scroll to Top